Vilkår og ansvarsbegrænsning

  Denne hjemmeside stilles til rådighed af Willis I/S, cvr nr. 13 18 06 95. Willis I/S er en international forsikringsmæglervirksomhed, registreret hos Finanstilsynet og reguleret af Lov om Forsikringsformidling. Disse vilkår og betingelser gælder for benyttelsen af Willis I/S’ hjemmeside.

  Ansvarsbegrænsning
  Alt materiale og indhold på denne hjemmeside stilles til rådighed, som det er og forefindes og uden udtrykkelig eller stiltiende garanti af nogen art, herunder garanti for, at en vare eller tjenesteydelse er salgbar, uden krænkelse af nogens immaterielle ret eller egnethed til noget bestemt formål. Der påhviler i intet tilfælde Willis nogen erstatningspligt for skader af nogen art, herunder for eksempel avancetab, driftstab, tab af informationer etc., som opstår ved brug af eller manglende evne til at bruge materialet. Det gælder, selvom Willis måtte være underrettet om muligheden for sådan erstatningspligt. Endvidere garanterer Willis ikke for korrektheden eller fuldstændigheden af informationerne under linkede hjemmesider, som er blevet stillet til rådighed af tredjemand.

  Ejendomsret og immaterielle rettigheder
  Indholdet på hjemmesiden tilhører Willis I/S. Willis giver tilladelse til at hente information på siden og til at printe eller downloade materiale til egen personlig, ikke-kommerciel brug. Uden skriftlig tilladelse fra Willis må der dog ikke på nogen måde kopieres, reproduceres, uploades, videresendes eller distribueres indhold fra denne hjemmeside - herunder tekst, billeder, lyd og video - til offentlige eller kommercielle formål. Indholdet på hjemmesiden må heller ikke placeres i rammer på tredjemands hjemmesider (forbud mod framing).

  Tekster, layout, tegninger, databaser og andre dele af denne hjemmeside samt selve hjemmesiden er beskyttet af copyright og af de rettigheder, der indehaves af Willis. Visse navne, mærker og logoer på denne hjemmeside er beskyttede varemærker.

  Intet på denne hjemmeside må fortolkes som en licensret eller anden ret til at bruge noget varemærke, der vises på denne hjemmeside, uden skriftlig tilladelse fra Willis.

  Links til og fra andre hjemmesider
  Willis kan frit lægge hyperlinks til tredjemands hjemmesider. Willis har ingen kontrol over de linkede hjemmesider, og Willis er på ingen måde ansvarlig for indholdet af en sådan linket hjemmeside eller af nogen hjemmeside linket til en sådan linket hjemmeside. Willis giver ikke nogen form for godkendelse af firmaer eller produkter, hvortil der oprettes hyperlinks, og Willis forbeholder sig ret til at anføre dette på sin hjemmeside. Willis forbeholder sig ensidigt retten til når som helst at slette et hvilken som helst link eller et hvilket som helst linket program. Hvis tredjemands hjemmesider besøges via link fra denne hjemmeside, sker det på eget ansvar.

  Tredjemand må kun foretage hyperlinks til startsiden på denne hjemmeside. Links til underliggende sider må kun ske efter Willis' forudgående skriftlige godkendelse.

  Brugerinformation
  Enhver form for information eller materiale, som måtte blive fremsendt til hjemmesiden via e-post eller på anden måde, er og vil blive behandlet som værende ikke-fortrolig og ikke-ophavsretligt beskyttet. Willis har ret til at bruge alt, hvad der bliver fremsendt med post til ethvert formål.

  Det er forbudt i enhver form at sende eller overføre materiale til/fra denne hjemmeside, som måtte være ulovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, pornografisk eller på nogen måde i strid med nogen lovbestemmelse.

  Det er forbudt i enhver form at sende eller overføre information eller software, der indeholder virus, orme, trojansk hest eller andre skadelige bestanddele.

  Personoplysninger
  Brugen af denne hjemmeside er fuldstændig anonym. Der indsamles ikke oplysninger, der kan identificere brugerne direkte, og brugerne bliver ikke bedt om at aflevere personlige informationer for at kunne anvende hjemmesiden.

  Når brugerne bliver bedt om at afgive personlige oplysninger, sker det kun i forbindelse med særlige tjenester og tilbud. Oplysningerne opbevares sikkert af Willis og videregives ikke til tredjepart.

  For at kunne udvikle hjemmesiden indsamles statistik, der giver et overblik over brugen af hjemmesiden. Disse oplysninger kan ikke direkte identificere brugerne og videregives ikke til tredjepart.