Overdragelse af TRYGHEDSAFTALE til ny ejer

    Du kan finde stelnummer på motorregister.skat.dk
    Ovenstående er udfyldt i overensstemmelse med sandheden, og jeg ved, at hvis jeg afgiver urigtige oplysninger, kan det i henhold til reglerne i Forsikringsaftaleloven betyde, at min ret til erstatning bortfalder helt eller delvist. Jeg giver mit samtykke til, at WIA I/S kan opbevare og behandle de af mig afgivne oplysninger, og videregive oplysninger til de relevante forsikringsselskaber med henblik på at etablere den ønskede forsikring samt administrere forsikringsaftalen.